bolly header
Name Sham Mashalkar
Sex Male
Debue Movie Kya Love Story Hai (April 20, 2007)
Language Speak Hindi, English
Original Name Sham Mashalkar
Movies of Sham Mashalkar
Bachna Ae Haseeno
Bachna Ae Haseeno
as Raj's Friend
 
bolly footer