bolly header
Name Anusha Dandekar
Sex Female
Debue Movie Mumbai Matinee (2003)
Language Speak Hindi,English
Birth Place Sudan, Australia
Sibling sisters Shibani Dandekar and Apeksha Dandekar
Wallpapers of Anusha Dandekar
Movies of Anusha Dandekar

Delhi Belly
as VJ Soniya
 
bolly footer